Select Page

Vivace

Vivace är en av Gislaveds musikskolas stråkorkestrar. Ledare för denna orkester är Frida Persson. Hjälpledare är Jonny Johansson och Staffan Lindqvist. Vi övar onsdagar kl 16:00 – 17:00 i Gislesalen i Gislaveds musikskola. Här på sidan ser du vår repetitionsplan för hösten. Meddela alltid om du inte kan komma!

Frida Persson
frida.persson@edu.gislaved.se
070-649 97 42

Repetitionsplan VT 2023

Januari
v 3      18  Övning
v 4      25  Övning

Februari
v 5       1  Övning
v 6       8  Övning i konsertsalen
v 7      15  Sportlov – ingen övning
v 8     22  Övning

Translate »