Select Page

Vivace

Vivace är en av Gislaveds musikskolas stråkorkestrar. Ledare för denna orkester är Frida Persson. Hjälpledare är Jonny Johansson och Staffan Lindqvist. Vi övar onsdagar kl 16:00 – 17:00 i Gislesalen i Gislaveds musikskola. Här på sidan ser du vår repetitionsplan för hösten. Meddela alltid om du inte kan komma!

Frida Persson
frida.persson@edu.gislaved.se
070-649 97 42

Repetitionsplan HT 2022

September
v 36     7   Repetition – Kick off
v 37   14   Repetition
v 38   21   Repetition
v 39   28   Repetition

Oktober
v 40     7   Repetition
v 41   14   Repetition
v 42   21   Repetition
v 43   28   Konsert i Konsertsalen i Gislaved. Mer info kommer. 

 

Translate »